Αρχείο για Οκτώβριος, 2016

Eurodram 2017 – ΘΕΑΤΡΟ και ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / Μια πρόσκληση

Posted in Ανακοινώσεις on 27 Οκτωβρίου, 2016 by newriters

Αν αγαπάτε το θέατρο, αν μεταφράζετε θέατρο, και αν θέλετε να συμμετέχετε στο ευρωπαϊκό θεατρικό δίκτυο μετάφρασης τότε διαβάστε παρακάτω.

To EURODRAM είναι ένα δίκτυο προώθησης θεατρικών έργων σε ευρωπαϊκές, μεσογειακές και κεντροασιατικές γλώσσες. Ο κύριος στόχος του είναι να προτείνει έργα σύγχρονων θεατρικών συγγραφέων τόσο σε επαγγελματίες θεάτρου, όσο και στο ευρύτερο κοινό, με έμφαση στη γλωσσική ποικιλία. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί την κυκλοφορία, τη μετάφραση και την προώθηση των θεατρικών έργων μεταξύ των διαφόρων γλωσσών της Ευρώπης και του Μεσογειακού χώρου. Το δίκτυο είναι οργανωμένο σε 30 επιτροπές με βάση τη γλώσσα, και έχει περισσότερα από 300 μέλη.

Το EURODRAM φιλοξενεί δύο είδη θεατρικών διαγωνισμών:

 • Έργα γραμμένα στη γλώσσα της επιτροπής.
 • Έργα γραμμένα σε άλλες γλώσσες, μεταφρασμένα στην γλώσσα της επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

 Το EURODRAM 2017 θα δεχτεί έργα που γράφτηκαν αρχικά σε μία από τις γλώσσες των μελών των επιτροπών:

http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistiques και στη συνέχεια μεταφράστηκαν στα Ελληνικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν με email το μεταφρασμένο έργο ως συνημμένο έγγραφο. Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα ή του μεταφραστή, ή τον τίτλο του έργου (είτε στην αρχική είτε στη μεταφρασμένη γλώσσα). Ο τίτλος του email να είναι «EURODRAM 2017-Υποβολή Μεταφρασμένου έργου» και στο κείμενο του email θα πρέπει να περιληφθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Αυθεντική Γλώσσα και Γλώσσα Μετάφρασης.
 2. Όνομα συγγραφέα, ημερομηνία και τόπος γέννησης.
 3. Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα.
 4. Όνομα μεταφραστή, ημερομηνία και τόπος γέννησης.
 5. Σύντομο βιογραφικό του μεταφραστή.
 6. Ημερομηνία συγγραφής.
 7. Ημερομηνία μετάφρασης.
 8. Σύνοψη.
 9. Αριθμός χαρακτήρων.
 10. Αναφορά σε προηγούμενα βραβεία/διακρίσεις.
 11. Αναφορά σε προηγούμενες παραγωγές.
 12. Όποια άλλη αναφορά κριθεί απαραίτητη.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση eurodramgr@yahoo.com μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017.

Eurodram-300x176