Αρχείο για Σεπτεμβρίου, 2013

Διαγωνισμός μονόπρακτου θεατρικού έργου από την ΕΘΑΛ

Posted in Ανακοινώσεις on 2 Σεπτεμβρίου, 2013 by newriters

Έναν ακόμη διαγωνισμό μονόπρακτου θεατρικού έργου προκηρύσσει κι  εφέτος η Εταιρεία θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) στην μνήμη του αείμνηστου Δασκάλου Κωστή Κολώτα. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην Πανελλήνια Ελληνική ή στο Κυπριακό ιδίωμα, ενώ η διάρκεια του, κατά προτίμηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα και 10 λεπτά ή τις 3,000 λέξεις

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με έως και δύο έργα, όμως το έργο θα πρέπει να μην έχει δημοσιευτεί ή παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε τρόπο, ή βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό προηγουμένως. Το έργο θα πρέπει να σταλεί σε πέντε αντίγραφα με ψευδώνυμο μέσα σε φάκελο, μέσα στον οποίο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος με το πραγματικό όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα.

Τα τρία αντίγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΘΑΛ: Τ.Θ. 71006, 3840 Λεμεσός, με την ένδειξη «Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου στη Μνήμη Κωστή Κολώτα» ή με παράδοση στα γραφεία της ΕΘΑΛ (Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Ακίνητα Δήμου Λεμεσού, κτίριο ΣΑΛΑ, τηλ. 25877827).

Η αποστολή ταχυδρομικά ή η παράδοση του φακέλου στα γραφεία της ΕΘΑΛ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2013. Αναφέρεται ακόμη στους όρους του διαγωνισμού πως η  ΕΘΑΛ έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει σε μορφή θεατρικού αναλογίου τα τρία πρώτα έργα που θα βραβευθούν και διατηρεί το δικαίωμα, εάν και εφόσον το θελήσει, να παρουσιάσει ένα από τα βραβευθέντα έργα, στη σκηνή σε διάστημα ενός έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Τα έργα θα κρίνει πενταμελής επιτροπή που αποτελούν οι κ.κ Μίμης Σοφοκλέους, Τίτος Κολώτας, Κάτια Λαμάρη, Δώρος Ήρωας και Μηνάς Τίγκιλης.

(Πηγή: Καθημερινή. Από τον Γ. Κωστακόπουλο)