Αρχείο για Απρίλιος, 2012

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου

Posted in Διαγωνισμοί on 11 Απριλίου, 2012 by newriters

Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου.

1.         ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1.             Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα σε θεατρική ραδιοφωνική γραφή στην Πανελλήνια δημοτική.

1.2.             Το θέμα του έργου είναι ελεύθερο.

1.3.             Ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα οχτώ. Στην αρχή του έργου να γίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτήρων των προσώπων.

1.4.             Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό, να μην έχουν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. ή από άλλο Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό, να έχουν διάρκεια 60 περίπου λεπτών, να είναι δακτυλογραφημένα σε 40 περίπου σελίδες (Α4) στην μία πλευρά της κόλλας και να υποβληθούν σε τρία αντίγραφα. (Μέγεθος γραμμάτων 14 New Roman, διάστημα γραμμών 1,5).

1.5.             Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.

2.         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2.1.             Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο ταχυδρομικώς, ως συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου        Διευθυντή Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων        Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου.        Τ.Θ. 24824        1397 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2.2.             Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 31 Μαίου 2012. Κάθε εκπρόθεσμη συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής.

2.3.             Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο και αριθμό και συνοδεύονται από κλειστό φάκελο, έξω από τον οποίο είναι γραμμένο το ψευδώνυμο και ο αριθμός. Μέσα στο φάκελο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) μαζί με το ψευδώνυμο και τον αριθμό. Ο κλειστός φάκελος θα ανοιχθεί μετά την βαθμολόγηση των έργων από την κριτική επιτροπή.

2.4.             Το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων.

3.         ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

3.1.             Την κριτική επιτροπή για το διαγωνισμό θα απαρτίζουν:

–          Εκπρόσωπος του Ρ.Ι.Κ, ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

–          Σκηνοθέτης του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ.

–          Εκπρόσωπος του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

–          Εκπρόσωπος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

–          Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Ηθοποιών Κύπρου.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, διορίζονται από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή.

3.2.             Κύρια κριτήρια βαθμολόγησης των έργων:

–          Πρωτοτυπία

–          Ενδιαφέρον του θέματος

–          Κατά πόσον υπηρετεί το ραδιόφωνο ως μέσον

–          Αν υπάρχουν ολοκληρωμένοι χαρακτήρες

–          Αν υπάρχει θεατρική γραφή

–          Επιδέξιος χειρισμός της γλώσσας

3.3.             Η απόφαση της κριτικής επιτροπής που θα ορίσει το ΡΙΚ είναι τελεσίδικη.

4.         ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

4.1.             Θα δοθούν τα εξής βραβεία:

Πρώτο Βραβείο 2.500 ευρώ
Δεύτερο Βραβείο 2.000 ευρώ
Τρίτο Βραβείο 1.500 ευρώ

4.2.             Τα έργα που θα βραβευτούν θα μεταδοθούν από το Α΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ χωρίς άλλη αμοιβή του συγγραφέα.

4.3.             Θα μεταδοθούν επίσης όσα άλλα έργα κριθούν κατάλληλα και οι συγγραφείς θα αμειφθούν σύμφωνα με το αμοιβολόγιο του ΡΙΚ.

4.4.             ΄Οσα έργα δεν κριθούν κατάλληλα δεν θα επιστραφούν.

The (flying) Pigs Project

Posted in Ανακοινώσεις on 9 Απριλίου, 2012 by newriters
Η θεατρική ομάδα «Κρίσιμη Μάζα» αναζητεί μικρά θεατρικά κείμενα στα ελληνικά η στα αγγλικά. Σκοπός  μας η παρουσίαση νέων ελληνικών θεατρικών κειμένων, σε μια ενιαία θεατρική βραδιά σε θέατρο του Λονδίνου, στα αγγλικά. Δεν αποκλείετε και η μετέπειτα παρουσίασή τους σε άλλες χώρες του κόσμου. Τα κείμενα μπορούν να είναι από 1 έως 10 σελίδες και θα πρέπει να μπορούν να ερμηνευτούν από 4 ηθοποιούς (2 άνδρες ,2 γυναίκες). Την σκηνοθεσία θα αναλάβει η Αλεξάνδρα Παυλίδου, σκηνοθέτης της ομάδας. Ο κάθε «συγγραφέας» μπορεί να στείλει όσα κείμενα θέλει. Τα κείμενα της παράστασης θα επιλέξει η ομάδα.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να στείλουν τα κείμενα μέχρι τις 31 Μαΐου στο  alexhelena11@yahoo.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6944636066.

What Good Is a Playwright in Antarctica?

Posted in Ενδιαφέροντα on 6 Απριλίου, 2012 by newriters

http://www.howlround.com/what-good-is-a-playwright-in-antarctica-mat-smart/

A: What do you do back home?

B: I’m a playwright.

A: A what?

B: A playwright.

A: …?

B: I write plays.

A: Oh, cool—you write movies?

B: No, plays. For the theater.

A: Like musicals and stuff?

B: Nope, just plays.

A: Anything I’ve ever heard of?